การเล้าโลมมีคุณค่าต่อจิตใจมากกว่าแค่ทางกายภาพ

การเล้าโลม (Foreplay) คือ กิจกรรมทางเพศที่มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ โดยไม่เน้นไปที่การสอดใส่อวัยวะเพศ โดยการเล้าโลมเหมือนในคลิปโป๊สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกรูปแบบ เช่น การจูบ การลูบไล้ การสัมผัส การพูดจาอ่อนหวาน การชมเชย เป็นต้น การเล้าโลมมีความสำคัญต่อกิจกรรมทางเพศหลายประการ ดังนี้ 1. ช่วยให้ร่างกายและจิตใจพร้อมสำหรับกิจกรรมทางเพศ การเล้าโลมจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและฮอร์โมน ทำให้ร่างกายและจิตใจพร้อมสำหรับกิจกรรมทางเพศมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเร้าใจและความสุขทางเพศมากขึ้น […]