ทำอย่างไรไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ

น้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของร่างกาย คิดเป็นประมาณ 60% ของน้ำหนักตัว โดยน้ำมีหน้าที่สำคัญหลายประการ เช่น ช่วยหล่อลื่นอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ช่วยในการลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนไปยังเซลล์ ช่วยในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย และช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย